Varovanie obyvateľstva

Hovorené informácie

Varovné signály sú kombinované s hovorenou informáciou prostredníctvom elektronických sirén alebo miestnych informačných prostriedkov obce.

Znenie signálov doplnených hovorenou informáciou v závislosti od udalosti:

Varovný signál sa ihneď po jeho skončení dopĺňa slovnou informáciou vo vysielaní rozhlasových staníc a televíznych staníc alebo v miestnych informačných prostriedkoch obce. Slovná informácia musí obsahovať:

Pobrobnejšie informácie nájdete vo vyhláške MV SR č. 388/2006 Z.z.