Varovanie obyvateľstva

Prostriedky varovania

 

Na území Slovenskej republiky je komplexný systém varovania a vyrozumenia obyvateľstva budovaný a prevádzkovaný spoločnosťou Telegrafia, a.s.

Tento celoštátny varovný systém sa nazýva SEHIS. V súčasnosti pozostáva z viac ako 2000 sirén, z ktorých je 900 elektronických typu PAVIAN a zvyšok tvoria rotačné sirény. Tieto sirény sú ovládané z 30 varovných centier po celom území SR.

Prostriedky varovania obyvateľstva delíme na:

 

Na územiach, ktoré nie sú ozvučené sirénami ani miestnymi informačnými prostriedkomi obce sa varovanie obyvateľstva zabezpečuje vyhlasovaním varovných signálov pomocou verejnej telefónnej siete alebo pomocou pohyblivého prostriedku, ktorým môže byť motorové vozidlo vybavené rozhlasovým zariadením (megafónom). Tieto motorové vozidlá sú najčastejšie v pôsobnosti hasičského a záchranného zboru a policajného zboru.

 

 

späť na začiatok