Varovanie obyvateľstva

Keď zaznie siréna

 

V posledných rokoch ohrozenie života, zdravia a majetku obyvateľov Slovenskej republiky vzniká najmä v dôsledku povodní alebo úniku nebezpečných látok. Informačnými miestami, na ktoré sa môžete obrátiť v prípade vzniku mimoriadnej udalosti sú:

 

Čo robiť, keď unikne nebezpečná látka?

NEZABUDNITE:

 

Čo robiť, keď vznikne povodeň?

 

Ďalšie zásady správania sa v prípade vzniku mimoriadnej udalosti nájdete aj na stránke ministerstva vnútra pod názvom Rady pre občanov.

 

 

späť na začiatok